AAU logo

It-beslutnings- og styringsstruktur på AAU

Hvordan træffes der beslutninger om it på AAU?

----------NB--------------------------NB--------------------------------NB-------------------------------------NB-------------
SIDEN ER UNDER OPDATERING; AFVENTER ETABLERING AF DET STRATEGISKE DIGITALISERINGSRÅD, SOM VIL ERSTATTE IT-STRATEGISK RÅD

 

På denne side kan du læse om, hvordan der bliver truffet it-beslutninger på AAU - hvem der gør det, og hvad der besluttes.

Siden henvender sig derfor til alle på AAU - studerende såvel som ansatte.

It-beslutnings- og styringsstrukturen er AAU's styringsmodel, som bidrager til en strategisk og systematisk styrkelse af it-området. It-beslutnings- og styringsmodellen er inddelt i flere niveauer, som sikrer, at prioriteringer på it-området baseres på faglige og strategiske overvejelser samt fakulteternes, institutternes, skolernes og fællesadministrationens behov. 

AAU repræsenteres gennem en række programmer, som indstiller beslutninger omkring igangværende og kommende it-projekter til It-Strategisk Råd (ISR). ISR refererer til Direktionen.

Forneden ses en model over It- beslutnings- og styringsstrukturen. Strukturen er etableret som en matrix-organisation, idet ISR prioriterer alle fælles ressourcer og øko­nomiske midler for it-området på vegne af hele AAU.

I praksis betyder det, at de centrale ledelsesaktører træder ud af egen linjeledelsesrolle og påtager sig et ansvar for det hele universitet som henholdsvis programformand og ISR medlem. 

Se en mere detaljeret rollefordeling i it-beslutnings- og styringsstrukturen her.